• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
    เลขที่59/1 ซอยเทศบาลบางปู 119 เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2

อัลบัมทั้งหมด

กิจกรรมโครงการโลกสวยด้วยศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา2563

กิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง