• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
    เลขที่59/1 ซอยเทศบาลบางปู 119 เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อประจำโรงเรียน 

ส.ร.ธ. สป.

สีประจำโรงเรียน สี ฟ้าขาว

                                 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นพิกุลจัน